สถานที่ติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

เลขที่ 159 ม.19 ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จังหวัดเชียงราย 57100

โทรศัพท์

โทรสาร

Fax : 053 706081

อีเมล