ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 • *ประเภทประกาศ

 • *วิธีการจัดหา

 • ประเภทการจัดหา

 • ประเภทโครงการ

 • เลขที่โครงการ

 • ชื่อโครงการ

 • วันที่

 • ถึงวันที่

 • จำนวนเงินงบประมาณตั้งแต่

 • จนถึง

 • สถานะโครงการ

ผลการค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่
ประกาศ
ราคากลาง(บาท) สถานะ
โครงการ
ดูรายละเอียด